Bulevar oslobođenja 30, Novi Sad

Adresa

021/468-636; 6371-499

Telefoni

Pon - Pet: 7:00 - 15:00

Radno vreme

AKREDITOVANA LABORATORIJA ZA ETALONIRANJE (ATS 02-065)

Akreditacija

AKREDITOVANA LABORATORIJA ZA ETALONIRANJE obavlja poslove etaloniranja:

  • Vaga sa neautomatskim funkcionisanjem (elektromehaničke vage, mehaničke vage i mehaničke stalno opterećene vage) opsega merenja od 1mg do 3t;
  • Manometara i manovakuummetara (mehaničkih i i elektromehaničkih) opsega merenja od -0,95 bar do 700 bar.

Aktivnosti u okviru laboratorije sprovode se na osnovu Sertifikata o akreditaciji prema standardu SRPS ISO/IEC 17025, izdatog od nadležnog organa za poslove akreditacije- ATS.

Za sve poslove etaloniranja izdaje se odgovarajuće Uverenje o etaloniranju u kome je iskazana merna nesigurnost. Na zahtev korisnika laboratorija može dati i izjavu o usklađenosti sa određenom specifikacijom ili standardom.

U skladu sa potrebama korisnika manometri se mogu etalonirati u laboratoriji Instituta HIB ili na terenu (lokaciji korisnika), dok se vage sa neautomatskim funkcionisanjem uvek etaloniraju na mestu upotrebe.

Etaloniranje svih tipova vaga u tačkama od 1 mg do 3 t

  • Laboratorijske elektromehaničke mikro, semi mikro, analitičke i tehničke vage

  • Laboratorijske mehaničke stalno opterećene vage sa optičkom skalom

  • Industrijske i magacinske elektromehaničke ili mehaničke vage sa kružnom skalom ili pomičnim tegom

Etaloniranje manometara i manovakuummetara

  • klase 0,5 do 2,5 u opsegu od -1 do 700 bar-a za vazduh ili vodu kao medijum, kalibratorom izuzetnih karakteristika