Bulevar oslobođenja 30, Novi Sad

Adresa

021/468-636; 6371-499

Telefoni

Pon - Pet: 7:00 - 15:00

Radno vreme

O nama

Institut za bezbednost i humanizaciju rada Novi Sad (skraćeno – Institut HIB) je privredno društvo osnovano 2003. godine, sa ciljem da svojim klijentima, pravnim i fizičkim licima, ponudi širok spektar usluga iz oblasti zaštite na radu, zaštite životne sredine, zaštite od požara, stručnog osposobljavanja zaposlenih za bezbedan radtehničkih prijema, izrade tehničke dokumentacije, izrade elaborata o energetskoj efikasnosti, izrade Procena rizika od katastrofa, Planova zaštite i spasavanja, Planova zaštite od udesa i dr.

U okviru Instituta HIB akreditovane su dve savremeno opremljene laboratorije: Laboratorija za ispitivanje (ATS 01-336) i Laboratorija za etaloniranje (ATS 02-065), po standardu SRPS ISO/IEC 17025:2017.

Sedište Instituta se nalazi u Novom Sadu, u ulici Bulevar oslobođenja br.30 (bivša zgrada Lutrije Vojvodine) .

Kako bismo dostigli visok i garantovan kvalitet pri pružanju naših usluga, uspostavili smo integrisan sistem menadžmenta kvalitetom u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2015.